Ansatte

Vi er 22 veterinærer, 13 fast ansatte dyrepleiere og assistenter, 12 veterinærstudenter (som hjelper oss kvelder og i helger) og flere praktikanter.

Helen Begby

Helen Begby

Klinikkleder

E-post: helen.begby@evidensia.no

Monica Heggelund

Monica Heggelund

Fagansvarlig veterinær

E-post: monica.heggelund@evidensia.no
Spesialfelt: Ophtalmologi, endokrinologi, uro-/nefrologi, cytologi

Spesialist i hunde- og kattesykdommer, patellaattest-utsteder

Fridtjof Emsell Larsen

Fridtjof Emsell Larsen

Veterinær

E-post: fridtjof.larsen@evidensia.no
Spesialfelt: Kirurgi, ortopedi, artroskopi, endoskopi

GP Cert Small Animal Surgery
Spesialist i hunde- og kattesykdommer, patellaattest-utsteder

Tonje Trinterud

Tonje Trinterud

Veterinær

E-post: tonje.trinterud@evidensia.no
Spesialfelt: Avansert kirurgi, ortopedi

Diplomat European College of Veterinary Surgeons, Cert AVP, patellaattestutsteder

Simon Alexander Michelet

Simon Alexander Michelet

Veterinær

E-post: simon.michelet@evidensia.no
Spesialfelt: Kirurgi,ortopedi,eksotiske dyr

Patellaattestutsteder

Marie Innerå

Marie Innerå

Veterinær

E-post: marie.innera@evidensia.no
Spesialfelt: Dermatologi

Diplomat American College of Veterinary Dermatology

Kristin Paaske Anfinsen

Kristin Paaske Anfinsen

Rådgiver indremedisin

E-post: kristin.anfinsen@evidensia.no
Spesialfelt: Indremedisin

Veterinær, MVetMed, PhD, DACVIM (SAIM), DECVIM-CA (internal medicine)

Katarina Storli

Katarina Storli

Veterinær

E-post: katarina.storli@evidensia.no
Spesialfelt: Øyesykdommer, hjertesykdommer, ultralyd

Autorisert øyelyser, spesialist i hunde- og kattesykdommer, patellaattest-utsteder

Veronica Kristiansen

Veronica Kristiansen

Veterinær

E-post: veronica.kristiansen@evidensia.no
Spesialfelt: Onkologi

Stipendiat i klinisk onkologi

Grace Lillian Sweetser

Grace Lillian Sweetser

Veterinær

E-post: grace.sweetser@evidensia.no

Spesialistkandidat hunde- og kattesykdommer. Kirurg.

Siv Grosås

Siv Grosås

Veterinær

E-post: siv.grosas@evidensia.no
Spesialfelt: Øyesykdommer

Øyelyseraspirant, spesialistkandiat hunde- og kattesykdommer

Anne-Lise Tallås

Anne-Lise Tallås

Veterinær

E-post: anne-lise.tallas@evidensia.no
Spesialfelt: Ultralyd, cardiologi

Ernst Otto Ropstad

Ernst Otto Ropstad

Veterinær

E-post: Ernst.otto.ropstad@evidensia.no
Spesialfelt: Spesialist øyesykdommer, autorisert øyelyser

Diplomat European College of Veterinary Ophthalmology (ECVO),PHD,DVM

Jorun Undheim Løvli

Jorun Undheim Løvli

Veterinær

E-post: jorun.lovli@evidensia.no
Spesialfelt: Odontologi

Hygieneansvarlig

Tina Marie Granås

Tina Marie Granås

Veterinær

E-post: tina.marie.granas@evidensia.no

Almennmedisiner

Cecilie Benedicte Meidel

Cecilie Benedicte Meidel

Veterinær

E-post: cecilie.meidel@evidensia.no

Almennmedisiner

Berit Engeset

Berit Engeset

Veterinær

E-post: berit.engeset@evidensia.no
Spesialfelt: Kattesykdommer

Laxmi B. Legard

Laxmi B. Legard

Veterinær

E-post: laxmi.legard@evidensia.no
Spesialfelt: Neurologi, rehabilitering

Certified Canine Rehabilitaton Practitioner CCRP), patellaattestutsteder, certificate-kandidat i neurologi (ESAVS)

Kine Bygmester

Kine Bygmester

Veterinær

E-post: kine.bygmester@evidensia.no

Almennmedisiner

Håkon Greve

Håkon Greve

Veterinær

E-post: hakon.greve@evidensia.no
Spesialfelt: Almennmedisin, Odontologi

Elisabeth Syrdal

Elisabeth Syrdal

Administrasjon

E-post: elisabeth.syrdal@evidensia.no

Marianne Haldar

Marianne Haldar

Dyrepleier / Admin

E-post: marianne.haldar@evidensia.no
Spesialfelt: CT

Linda Eilertsen

Linda Eilertsen

Resepsjonsansvarlig

E-post: linda.eilertsen@evidensia.no

Irene Heum Jacobsen

Irene Heum Jacobsen

Dyrepleier / Sykepleier

E-post: oslodyresykehus@evidensia.no
Spesialfelt: Anestesi, odontologi, operasjon

Caroline Bjørnsrud

Caroline Bjørnsrud

Legesekretær

E-post: caroline.bjornsrud@evidensia.no
Spesialfelt: Laboratorium

Marit Ahlmann Sæter

Marit Ahlmann Sæter

Dyrepleier

E-post: marit.ahlmann@evidensia.no
Spesialfelt:: Rehabilitering, fôring

Sertifisert rehabiliteringsterapeut

Yvonne S Evensen

Yvonne S Evensen

Dyrepleier

E-post: yvonne.evensen@evidensia.no
Spesialfelt: Operasjon

Anette Bredesen

Anette Bredesen

Dyrepleier

E-post: anette.bredesen@evidensia.no
Spesialfelt: Røntgen og CT

Helen Hansen

Helen Hansen

Dyrepleier

E-post: helen.hansen@evidensia.no
Spesialfelt: Rehabilitering, CT

Sertifisert rehabiliteringsterapeut.

Ida Kleiven

Ida Kleiven

Dyrepleier

E-post: ida.kleiven@evidensia.no

Sara Matiassen

Sara Matiassen

Dyrepleier

E-post: sara.mathiassen@evidensia.no

Hilde Karin Olsen

Hilde Karin Olsen

Dyrepleier

E-post: hilde.olsen@evidensia.no