Henvisning av reptiler

På tross av et generelt forbud mot hold av reptiler i Norge, finnes det trolig over 100.000 dyr i landet. Dette dreier seg i hovedsak om øgler, skilpadder og slanger. Veterinærer har ikke meldeplikt når det gjelder dette dyreholdet, og det er viktig for dyrevelferden at disse dyrene har et godt helsetilbud.

operasjon-10

Monica Heggelund har over 20 års erfaring med reptiler, og har blant annet publisert en fagartikkel i Norsk veterinærtidsskrift om reptilsykdommer. Hun er parkveterinær i Oslo Reptilpark, og har i mange år undervist dyrepleierstudenter på NMBU i reptilsykdommer.

Simon A. Michelet har flere års erfaring med eksotiske dyr fra England.

Michelet og Heggelund mottar henviste reptil-pasienter, men rådgir også gjerne kolleger som trenger hjelp til å håndtere disse dyrene på egen klinikk. Reptilenes særegne anatomi, fysiologi og adferd gjør at man lett kan gjøre feil dersom man bruker «pattedyr-kunnskapen» direkte. Men litt veiledning kan man likevel komme langt.

Aktuelle undersøkelser og behandlinger vi kan utføre på Oslo dyresykehus er blant annet:

  • Opptak av grundig anamnese
  • Klinisk undersøkelse
  • Røntgenundersøkelser
  • Ultralyd
  • CT
  • Blodprøver
  • Dyrkningsprøver
  • Sliping av nebb på skilpadde
  • Ulike operasjoner som amputasjoner, retente egg, tumores med mer