Henvisning dermatologi

Tonje Seim-Wikse er ansvarlig veterinær dermatolog ved Evidensia Oslo Dyresykehus. Hun er i gang med etterutdanningen innen området, blant annet gjennom ESAVS. Tonje er medlem av SVDSG ( Swedish Veterinary Dermatology Study Group)

Den dermatologiske pasientgruppen er antatt å utgjøre en stor andel av den totale pasientmassen i smådyrmedisin. Det betyr at en betydelig del av pasientene som undersøkes av veterinærer i smådyrpraksis ofte har et underliggende dermatologisk problem, selv om de kanskje ikke alltid oppsøker veterinæren av en dermatologisk årsak i utgangspunktet.

Dersom pasienten kommer til gjentagende konsultasjoner pga problemer med hud og/eller ører, bør det fattes mistanke om et underliggende dermatologisk problem og pasienten bør utredes videre for dette. Det er viktig å gå videre med utredning av bakenforliggende årsaker tidlig i forløpet for å unngå kroniske problemer. Spesielt gjelder dette ører, som i utgangspunktet kan oppfattes som gjentagende ”uskyldige” ørebetennelser. Ved korrekt behandling av hud- og øreproblemer, kan vi redusere bruken av antibiotika og dermed bidra til en sunn holdning til resistensproblematikken.

Vi tar imot henvisninger for både grunnutredninger, videre behandlinger av allerede påstartede dermatologiske pasienter og ”second opinions”.

Dersom du ønsker å henvise en dermatologisk pasient, er det ønskelig at fullstendig sykehistorie og alle eventuelle prøvesvar oversendes på forhånd, eller medsendes pasienten.

Eksempler på undersøkelser og behandlinger vi utfører:

HUD

Øremikroskopi. Det suges slim ut av mellomøret.

Øremikroskopi. Det suges slim ut av mellomøret.

 • Systematisk anamnese
 • Parasittundersøkelser og behandlinger
 • Dermatofytt-dyrkning og undersøkelser
 • Cytologiske undersøkelser fra hud
 • Hudskrap
 • Hudbiopsier
 • FNA fra hudsvulster
 • Kirurgi av hudtumorer, hale-intetrigo, ansiktsplastikk m.m.
 • Utredning for fôr-allergier, inkludert veiledning i provokasjonstesting
 • Medisinske bad og veiledning i topikal behandling hjemme
 • Allergi-testing:
  • Serologisk allergitesting
   • Hunden kan ikke stå på mer enn 1 mg/kg kortison SID (antihistaminer ingen begrensning)
  • Intracutan / intradermal allergitesting
   • Hunden kan ikke ha fått verken kortison eller antihistaminer siste to uker før testingen, og må være fri for pyodermier

ØRER

 • Cytologiske undersøkelser
 • Otoskopi
 • Ørerens under operasjonsmikroskop (både ytre- og mellomøre)
 • Behandling av PSOM (primær sekretorisk otitis media)
 • Pinnae-kirurgi, inkludert othematomer
 • ZEPP-operasjoner
 • TECA-operasjoner
 • CT av mellom- og indre øre