Henvisning endoskopi

Ved Oslo dyresykehus er det smådyrspesialist Fridtjof Emsell Larsen og gastroenterolog (PhD) Tonje Seim-Wikse som utfører de endoskopiske undersøkelsene. Vi er utstyrt med både fleksible og stive endoskop og har dermed mulighet til å gjøre et bredt utvalg av endoskopiske undersøkelser.

Aktuelle indikasjonerEndoskopi M

Endoskopiske undersøkelser er et viktig diagnostisk hjelpemiddel fordi man både kan få visualisert og tatt prøver av områder som ellers bare ville vært tilgjenglig etter omfattende kirurgi. Ettersom endoskopi er såpass skånsomt og lite belastende for pasienten er indikasjonene mange: Rhinoskopi kan vurderes ved kronisk neseflådd eller mistanke om fremmedlegemer. Gastroskopi er aktuelt ved kronisk oppkast, akutt blodig oppkast, anoreksi osv. Koloskopi bør vurderes ved slimete feces, eller ferskt blod i feces. Cystoskopi kan vurderes ved hematuri, urintregninger, mistanke om neoplasier osv.

Dersom du ønsker å henvise en pasient for endoskopisk undersøkelse er det viktig at vi mottar sykehistorien med eventuelle prøvesvar på forhånd. Gi oss også beskjed om du ønsker at vi skal foreta andre undersøkelser samtidig, for eksempel ultralyd eller blodprøver.

Pasientforberedelse

Ved gastroskopi er det viktig at kunden får beskjed om at pasienten skal fastes 24 timer før undersøkelse. Ved koloskopi skal pasienten fastes 48 timer.

Eksempler på undersøkelser og behandlinger vi utfører ved Oslo dyresykehus:

  • Øsofagoskopi med fjerning av fremmedlegemer
  • Gastroskopi med fjerning av mindre fremmedlegemer (hunder over 7-8 kg)
  • Gastroskopi med biopsitaking (hunder over 7-8 kg)
  • Koloskopi med biopsitaking (hunder over 7-8 kg)
  • Bronkoskopi med skylleprøve (BAL) eller børsteprøve (cytobrush)
  • Otoskopi foretas ved hjelp av operasjonsmikroskop (se eget skriv om dermatologi)