Henvisning halthetsutredning

Albuebilde

Ved Oslo dyresykehus er det smådyrspesialist og ortopedisk kirurg Fridtjof Emsell Larsen som tar i mot pasienter som er rekvirert for halthetsdiagnostikk.

Halthetsdiagnostikk kan være utfordrende av ulike årsaker: Man kan ha pasienter som ikke er synlig halte ved undersøkelse, pasienter som har symptomer fra flere ledd samtidig, pasienter som er stoiske og derfor ikke viser smertereaksjon eller pasienter som er uhåndterlige av ulike årsaker. Uansett utgangspunkt gjør vi alltid vårt beste for å komme til bunns i problemet. Du kan derfor henvise pasienter for primær halthetsdiagnostikk eller for second opinion på mer krevende pasienter.

Hvis du vil henvise pasienter til oss for halthetsdiagnostikk ønsker vi å få tilsendt sykehistorien på forhånd. I tillegg ønsker vi røntgenbilder tilsendt på CD eller eventuelt på mail. Eier kan også ta med bildene til selve konsultasjonen. Er det foretatt ultralyd, CT eller MR ønsker vi avlesningsresultat fra dette også.

Eksempler på undersøkelser vi gjør i forbindelse med halthetsdiagnostikk:

 • Systematisk anamnese
 • Mønstring
 • Klinisk undersøkelse
 • Nevrologisk undersøkelse
 • Røntgen
 • BlodprøverLeddaspirat med cytologi og dyrkning
 • Biopsier
 • CT
 • Henvisning til scintigrafi
 • Henvisning til MR
 • Diagnostiske leddinjeksjoner med lokalbedøvelse
 • Palliative/terapeutiske leddinjeksjoner med kortison, botulinium toxin eller hyaluronsyre
 • Artroskopi
 • Artrotomi