Henvisning indremedisin

Med tre spesialister i hunde-og kattesykdommer, en gastroenterolog (PhD) og to spesialistkandidater, i tillegg til flere veterinærer med mange års erfaring med indremedisin, er vi godt rustet for å hjelpe deg med dine indremedisinske utfordringer.

I de tilfeller der fysisk henvisning av pasienten ikke er aktuelt, kan vi tilby eksterne veterinærer en indremedisinsk rådgivningstjeneste med Diplomat i indremedisin, PhD, Kristin P. Anfinsen. Les mer om denne tjenesten her.

Hver morgen har veterinærene på Oslo dyresykehus et fagmøte der innlagte pasienter diskuteres tverrfaglig. Dette sikrer bredest mulig tilnærming til pasientene. Vi arbeider kontinuerlig med å utarbeide den mest rasjonelle og hensiktsmessige utredningsplanen for den enkelte pasient, og å tilpasse planen til eiers ønsker og muligheter.

Eksempler på pasientkategorier vi mottar henvisning innen er:Blodprøveglass M

 • Nyre- / urinveislidelser
 • Leverproblemer
 • Pancreasproblemer
 • Gastroenterologi
 • Luftveisproblemer
 • Endokrinologi
 • Immunologi
 • Hematologi
 • «Pasienten som man ikke vet hvilken kategori tilhører»

Eksempler på undersøkelser vi kan utføre utover det som er «standard», er:

 • «Tverrfaglig tankesmie»
 • Koagluasjonsanalyser (PT. APTT, BMBT)
 • Blodtrykksmåling
 • Beinmargsbiopsi
 • Lage glukosekurver der det er indisert
 • CT-undersøkelse