Henvisning kirurgi

VentilatorVårt kirurgiteam består av Fridtjof Larsen, Tonje Trinterud, Grace Sweetser og Simon A. Michelet. Larsen er spesialist i hunde- og kattesykdommer og har et kirurgisertifikat (GP Cert SAS), og har arbeidet 100 % med ortopedi og kirurgi siden 2003. Trinterud har fullført et kirurgiresidency, og skal snart opp til Diplomateksamen. Michelet er i ferd med i fullføre en Britisk kirurgiutdanning, og Sweetser er smådyrspesialistkandidat.  På operasjonsavdelingen arbeider det i tillegg fire faste dyrepleiere.

Sykehuset er døgnbemannet med veterinær for å gi best mulig post operativ overvåking, analgesi og pleie. Det muliggjør også preoperativ stabilisering og analgesi i de tilfeller det er nødvendig.

Hos oss utføres blant annet følgende kirurgiske inngrep på henviste pasienter:

 • Eksplorativ laparatomi / thorakotomi
 • Ortopediske inngrep
  • Frakturkirurgi
  • OCD
  • AlbueleddsdysplasierOp felt
  • Hofteleddsdysplasi
   • Pectineusmyotomi
   • Triple pelvic osteotomy
   • Hofteleddsprotese
  • Cruciataruptur
   • TPLO / Lateral stabilisering
  • Bicepssene
  • Senerupturer
  • Patellalukasjon
  • Amputasjon av tå / ben
  • Caputekstirpasjon
  • Artrodese
  • AksekorreksjonKirurg M
  • Short ulna syndrome
  • Artroskopi
 • Karkirurgi
  • Persisterende ductus arteriosus (PDA)
  • Portosystemisk shunt (PSS)
 • Urinveier
  • Urinstein i ureter, vesica og/eller uretra
  • Amputasjon av penistupp på hankatt
  • Fjerne nyre
  • Pelvic bladder
 •  Nervesystemet
  • Skiveprolaps
  • Ekstramedullære tumoresCardell
 • Onkologisk kirurgi
 • Rekonstruktiv kirurgi
 • Intratorakal kirurgi
  • Fremmedlegemer
  • Lobektomi
  • Fjerne hjertesekk
  • Chylothorax
 • Luftveier
  • Brachyocephalt syndrom
  • Larynxparese / -paralyse
  • Fjerne tonsiller
  • Ganekorreksjon
 • Øyekirurgi
  • Øyelokkskorrigeringer (entropion / ektropion)
  • Suturering av cornea
  • Konjungtivalgraft
  • Fjerne linse
  • Innsetting av silikonprotese
  • Feilstilte øyehår (distichiasis / ectopiske cilier / trichiasis)
  • Cherry eye
  • Blinkhinneknekk
 • Ørekirurgi
  • Zepp
  • TECA
  • PSOM
 • Oral kirurgi
  • Mandibelectomi

Savner du noe på listen? Kontakt oss på telefon 22 68 35 00 så kan vi diskutere pasienten og mulighetene!