Henvisning oftalmologi

Autorisert øyelyser Katarina Storli og øyelyseraspirant Monica Heggelund tar imot henviste øyepasienter på Oslo dyresykehus.

Varan med katarakt

Varan med katarakt

Kirurgen Fridtjof Emsell Larsen foretar kirurgi på og omkring øyet.

Etter mangeårig engasjement fra aut. øyelysere Torill og Trond Bergsjø har dyrlegestaben hos oss generell høy kompetanse på akutte øyeproblemer som feks glaukombehandling.

Vi tar imot henviste øyepasienter innen blant annet følgende kategorier:

 • Øyelysing
 • Corneaulcus som ikke gror / recidiverer
 • Smeltende ulcus
 • Perforerende corneasår
 • Fremmedlegeme i cornea
 • Keratitt
 • Uveitt
 • Entropion / Ektropion
 • Ectopiske cilier / Disticiasis / Trichiasis
 • Cherry eye
 • KCS som ikke responderer tilstrekkelig på tradisjonell behandling
 • Glaukom
 • Buphtalmos
 • Retrobulbær abscess
 • Intraoculær blødning (feks ultralyd av øyet)
 • Blindhet

Noe du lurer på som ikke står på listen? Ta kontakt med Katarina Storli eller Monica Heggelund så kan dere diskutere pasienten!