Henvisning postop

Har du en pasient som du gjerne opererer selv, men som trenger postoperativ overvåking og pleie?

VæskeEnkelte ganger vil man gjerne operere pasienten selv, men det kan være vanskelig å tilby postoperativ innleggelse. Dette kan vi hjelpe deg med. Vi kan etter nærmere avtale overta pasienten når den er stabil nok for transport. For å overta en postoperativ pasient på en god måte, trenger vi en fullstendig skriftlig journal med alle eventuelle prøvesvar og røntgenbilder.

Sammen blir vi enige om en pasientplan. Dersom pasienten ikke følger forventet postoperativt forløp, vil vi i enkelte tilfeller måtte fravike fra planen av hensyn til pasienten, etter fortløpende avtale med dyreeier. Dersom henvisende veterinær ønsker pasienten tilbake neste dag, er det ikke noe problem.

Vi har dessverre ikke anledning til å bistå med pasienttransport. Vanligvis sørger eier selv for dette.