Henvisning ultralyd

Anne-LIse ultralydAnne-Lise Tallås og Katarina Storli tilbyr ultralydundersøkelser på Oslo dyresykehus. Tallås har gjennom mange år deltatt på en rekke kurs innen fagfeltet, deriblant ESAVS diagnostic Ultrasound I og II, og opparbeidet seg meget god kompetanse innen fagfeltet. Sammen med hjerteutredninger er det ultralydundersøkelser som fyller det meste av Anne-Lises arbeidstid på klinikken.

Oslo dyresykehus har en Esaote MyLab Twice UL-maskin, som egner seg svært godt til scanning av både hjerte og bukorganer. Vi tar også ultralyd av øyne.

Vi tilbyr UL-undersøkelser at hjerte m/Doppler, samt full abdominal ultralyd. Ved behov kan det tas ut finnålsaspirat fra tumores og/eller organer.

Dersom dyret er henvist kun for ultralyd, vil ingen andre undersøkelser bli gjort. Eier får svar umiddelbart, mens videre planer legges av henvisende veterinær etter å ha mottatt skriftlig rapport fra oss. Dersom det er ønskelig kan vi foreslå videre plan for pasienten.

Det er fint om henvisende veterinær informerer eier om at dyret bør være delvis fastet (dyret kan gjerne ha spist et lite måltid mat før undersøkelse). Ved scanning av vesica er det fint om denne ikke er tømt rett før undersøkelsen.

Dersom det er ønskelig å diskutere kasus i forkant av henvisningen, er du hjertelig velkommen til å ringe oss for dette.