Ofte stilte spørsmål til øyeundersøkelser

Hva kan føre til at hunden/katten min ser dårlig eller mister synet?

 

 • Misdannelser i øyet: Kan være medfødt hos unge dyr.
 • Feilstilte hår fra øyelokkene: Kan føre til irritasjon på hornhinnen, slik at den mister sin normale gjennomsiktighet. Operasjon av lidelser som entropion, ektropion, ektopiske cilier eller distichiasis kan være aktuelt.
 • Tørre øyne: KCS (keratoconjuncitivitis sicca) er en ikke uvanlig tilstand hos hund og katt, som kan gi gjentatte øyebetennelser og synstap, grunnet for liten produksjon av tårevæske eller fordi tårefilmen er unormalt sammensatt. Noen raser er også arvelig disponert for dette.
 • Hornhinnebetennelse: Kan skyldes uheldige forhold ved øynenes og øyelokkenes utforming. Hunder kan også utvikle hornhinnebetennelse ved ytre skader og eksponering for kraftig sollys.
 • Grå stær (katarakt): Kan gjøre at hunden mister synet, fordi linsen mister sin normale gjennomsiktighet. Grå stær kan være arvelig og opptre hos dyr i ulike aldre, men grå stær kan også utvikles i forbindelse med øyeskader.
 • Linseluksasjon: Linsen kan løsne fra sitt normale opphengsapparat i øyet og bevege seg, og føre til en kraftig betennelse med akutt trykkøkning i øyet. Løsning av linsen kan skje på grunn av arvelige disposisjoner hos noen raser, og ved akutte skader.
 • Netthinneløsning: Kan opptre på grunn av medfødte mistannelser eller ved øyeskader og øyebetennelser. Det er derfor viktig å få undersøkt netthinnen hvis hunden er rød i øynene og viser tegn til nedsatt syn.
 • Grønn stær: Høyt trykk i øynene, som oppstår hvis kammervæsken ikke dreneres som den skal. Det kan være mange årsaker til dette, og noen hunder og katter er disponert for trykkøkninger. Grønn stær er smertefullt og kan gi synstap raskt. Det er derfor viktig å oppsøke veterinær med god kompetanse på øyesykdommer, for å få behandling tidlig.

 

Hvilke symptomer skal jeg se etter

for å avdekke øyesykdom hos hunden/katten min?

 • Røde øyne
 • Puss eller slim fra øynene
 • Rennende øyne
 • Kløende øyne
 • Kniping eller mysing med øynene
 • Endring i størrelse eller farge på øynene
 • Synstap eller nedsatt syn
 • Adferdsendring

  

Kan symptomer fra øynene være tegn på annen sykdom?

 Symptomer fra øynene forekommer ved en rekke systemiske sykdommer hos hund og katt, slik som:

 • Høyt blodtrykk
 • Nyresvikt
 • Hormonelle lidelser, som høyt eller lavt stoffskifte
 • Allergiske tilstander
 • Kreft
 • Infeksjonssykdommer
 • Flåttbåren sykdom og parasittære sykdommer

 

Vårt team kan tilby fullstendig utredning og oppfølging av din hund eller katt, i samarbeid med veterinærer som innehar spesialkompetanse på de ulike fagområdene.