Oppstallingsavdeling / innlagte pasienter

Oppstallingsavdeling / innlagte pasienter

Eiere som har innlagte dyr kan ringe direkte til oppstallingsavdelingen på hverdager mellom 08 og 16. Ring 22 68 35 00, tastevalg 1.

 

Pasienter som blir lagt inn på sykehuset vårt kommer til oppstallingsavdelingen.

Her  har vi ”sengeplass” til bortimot 30 hunde- og kattepasienter om gangen. Ofte dreier det seg om oppstalling i forbindelse med dagkirurgi eller indremedisinske utredninger. For en del syke dyr kan det bli lengre opphold; Flere dager, og enkelte ganger flere uker. Dette er dyr som krever intensiv pleie, overvåking og behandling etter store operasjoner, eller alvorlig sykdom og skade.

En veterinær og tre til fire pleiere har ansvaret for dyrene som er innlagt, i tillegg til at hunden eller katten har ”sin” veterinær som skal utføre den aktuelle undersøkelsen/operasjonen. Hver dag går alle veterinærene en morgenrunde mellom klokken åtte og ni. Da går vi gjennom den enkelte pasient og bestemmer hvilke undersøkelser og behandlinger som skal utføres.

Hunder og katter oppstalles på ulike rom, og dyrene ligger i hvert sitt bur. Katter har do tilgjengelig i buret, mens hunder luftes minst tre ganger daglig. Fôringen er individuell, tilpasset det enkelte dyrs plager, alder osv.

 

Mange ønsker at hunden eller katten skal ha med et teppe med ”sin” lukt når de er innlagt. Dette vil vi helst unngå. En årsak er det hygieniske aspektet: Dyrene skal ha rene tepper hos seg når de er syke eller nyopererte. Man tar ikke med seg skittent sengetøy når man legges inn på sykehus! En annen grunn er at vi ikke kan ta ansvaret for vask og navngiving av ulike tepper. Så de gangene et teppe eller en leke følger med dyret kan vi dessverre ikke garantere at det blir med hjem igjen.

Et annet ønske vi normalt ikke kan etterkomme er besøk av innlagte dyr. Av hensyn til andre pasienter må vi ha mest mulig ro på oppstallingsavdelingen. De venner seg til at de ansatte i steller med dem, men når det kommer eiere i ”sivil”, blir det straks mer uro. Og hunden som får besøk vil ofte bjeffe eller pipe når eier går igjen, dette øker stresset både hos den angjeldende hunden, og de andre hundene på rommet. Vi kan gjøre unntak for dyr som er svært syke eller som er her lenge. Dette avtales i så tilfelle med ansvarlig veterinær.

Vi har en veterinær på klinikken hele døgnet. Dermed kan vi gi de innlagte dyrene en optimal overvåking og behandling. I tillegg til den medisinske behandlingen, er omsorg og pleie en minst like viktig del for å få hunder og katter til å trives.

Våre pleier passer på de små tingene som gjør at dyrene faller til ro og føler seg trygge. Det kan dreie seg om en pute under hodet, en varmeflaske på magen, et tyggebein eller en ekstra porsjon kos og klapp.