Kirurgi

Kirurgi

Oslo dyresykehus har en velutstyrt kirurgisk avdeling med høy kompetanse. Vi foretar det meste innen bein- og ryggkirurgi, bløtvevskirurgi og øyekirurgi. I et forbredelsesrom og tre operasjonssaler foretas både planlagt kirurgi og akuttkirurgi. En sykepleier og en dyrepleier sørger for orden og omsorg for pasientene.

Vårt kirurgiske team består av fire veterinærer og tre dyrepleiere. De har alle fullført, eller er i ferd med å fullføre etterutdanninger som gjør dem særlig kompetente til å ta vare på ditt dyr under en operasjon.

Våre to hovedkirurger er Fridtjof Larsen og Tonje Trinterud. De arbeider begge fulltid kun med kirurgi og ortopedi.

Ved Evidensia Oslo Dyresykehus utfører vi de fleste relevante kirurgiske inngrep. Kikkhullmetode er en stadig vanligere måte å utføre kirurgiske inngrep på, som vi benytter når dette er hensiktsmessig.

Vanlige kirurgiske inngrep

Under kan du lese mer om enkelte av de operasjonene vi utfører regelmessig:

Sterilisering og kastrering av hund og katt
Tumorkirurgi
Bukkirurgi
Beinkirurgi
Leddkirurgi
Korsbåndskirurgi
Artroskopi
Keisersnitt
Endoskopi
Ørekirurgi
Øyekirurgi
Kirurgi i øvre luftveier
Ryggkirurgi
Brysthulekirurgi
Levershunter
Amputasjoner
Rekonstruktiv kirurgi
Onkologisk kirurgi

Du kan også lese mer om: