Indremedisin

Indremedisin er et samlebegrep, og inkluderer ulike fagområder som dermatologi (hudsykdommer), cardiologi (hjertesykdommer), endokrinologi (hormonsykdommer), neurologi (nervesykdommer), nefrologi (nyresykdommer), urologi (urinveissykdommer), gastroenterologi (mage/tarmsykdommer), infeksjonssykdommer med mye mer.

Monica Fant indremedisin

Når dyr og mennesker blir syke, gir det ulike symptomer. Vanlige symptomer ved sykdom er slapphet, redusert appetitt, diaré, oppkast, uro og eventuelt smerter. Mange sykdommer kan gi like symptomer, og en enkelt sykdom gir ikke alltid de samme symptomene. Derfor må man vanligvis ta ulike prøver for å finne ut hva som feiler et sykt dyr.

På Oslo Dyresykehus foretar vi indremedisinske utredninger, og kan om nødvendig legge inn dyret for dette. En indremedisinsk utredning kan bestå av en grundig klinisk undersøkelse, blodprøver, urinprøver, røntgen, ultralyd, CT osv. Supplerende undersøkelser som EKG, endoskopi, virustester, bakteriedyrkning og celleprøver kan også tas. Å ta de ulike prøvene kan ”alle” veterinærer gjøre, men det krever erfaring og kunnskap å forutsi hvilke undersøkelser som mest sannsynlig vil gi en diagnose, og ikke minst å tolke prøvene rett.

En indremedisinsk utredning er ofte som et puslespill hvor man ikke har alle brikkene; Målet er å se hva det er bilde av så tidlig som mulig. På Oslo Dyresykehus har vi to spesialister i hunde- og kattesykdommer, og veterinærer med etterutdanning innen cardiologi, dermatologi, gastroenterologi, ophtalmologi, odontologi og ultralyd.

I tillegg har veterinærene vært på kurs innen en rekke andre indremedisinske fagfelt de siste årene. Vi går en morgenrunde hver dag, og her diskuteres siste døgns pasienter. På den måten får alle våre pasienter glede av vår brede kompetanse, og spesielt vanskelige tilfeller kan få den beste oppfølging.

Utover ordinær henvisning av pasienter, tilbys også en indremedisinsk rådgivningstjeneste, ved vår Diplomat i indremedisin, Kristin Paaske Anfinsen. Dette er et tilbud rettet mot veterinærer på andre dyreklinikker. Du kan lese mer om tjenesten her.